Θερινό πρόγραμμα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ με πιστοποίηση