Θεωρείται το 8ο θαύμα του κόσμου και ίσως είναι...