Θεόδωρος Γ. Θανόπουλος: «Πάνος Πόλκας - ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ»