«ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΟΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ – ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΘΑ»