Θ. Καββαδάς: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αγωγού ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας