Τετάρτη πάμε ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Οι διαλέξεις στις 29 Ιανουαρίου 2020