Τέλος στην ταλαιπωρία προσκόμισης πιστοποιητικών στην Εφορία