Τέλος οι όρθιοι στα μπαρ - Απαγόρευση πανηγυριών και τον Αύγουστο