Τελικά τα οριζόντια λουκέτα δεν ήταν κάποια λύση.....