"ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ". "Ευλόγησαν. τα γένεια τους". Έδωσαν αυξήσεις στον εαυτό τους!