Τεχνητή Νοημοσύνη: Εφαρμογή αναγνωρίζει και ψηφιοποιεί ιστορικά βιβλία γραμμένα σε πολυτονικό