Τεχνητή μείωση του πληθυσμού της Γης συνυπέγραψαν Έλληνες επιστήμονες