Τεχνική-Κατασκευαστική εταιρεία ζητά να προσλάβει διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή τεχνολόγο