Ταΰγετος και Σπάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης Πτωχού – Βακαλόπουλου