Τακτικό Συνέδριο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στη Σύρο