«Τα Βιβλία διανυκτερεύουν και μας κρατούν συντροφιά... με λόγο, μουσική και τραγούδια» VIDEO