Τα σημαντικότερα γεγονότα της 24ης Αυγούστου στο patrasevents.gr