Τα σενάρια απαγόρευσης των μετακινήσεων μεταξύ νομών και πόλεων