«Τα νερά στο ΑΙΓΑΙΟ και στην Κύπρο έχουν ζεσταθεί» είπε ο τούρκος. «να ζεστάνεις και τα κόλλυβα σου» η απάντηση του ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ