Τα νέα του Δήμου Κιλκίς (Δευτέρα, 2/12/2019, 8:45 μ.μ.)