Τα νέα της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κιλκίς (Δευτέρα, 2/12/2019, 9:15 μ.μ.)