Τα νέα μέλη των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Ανάπτυξης της ΠΚΜ