Τα κοράκια και οι Γύπες πάντα θα τρέφονται από τις σάρκες των Πτωμάτων