Τα «καυτά» πλάνα της Κυριακής Κατσογρεσάκη εκτόξευσαν τη θερμοκρασία