Τα χαστούκια που πήραμε ως ανταλλάγματα για όσα δώσαμε