Τα εφτά ονόματα της ένδοξης πρωτεύουσας του Βυζαντίου