Τα απολιθώματα 300.000 ετών της Γερμανίας, ανήκουν σε τρία άτομα αλλά όχι Neanderthal