«Συζούσαμε πέντε χρόνια με την Γερμανού – Κάθε μήνα μου ζητούσε δανεικά»

Προέλευση