Σύσκεψη στην ΠΔΕ για τα τμήματα και τις σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών