Σύσκεψη αγροτικών φορέων & προγραμματισμός κινητοποιήσεων