ΣΥΡΙΖΑ Λήμνου: Γιατί στη προκήρυξη δεν περιλαμβάνονται θέσεις για Γενικό Χειρουργό και Παθολόγο;