Σύψας: Οριστικό τέλος του κορονοϊού το καλοκαίρι του 22 – Σεπτέμβριο βγάζουμε τις μάσκες