Σύντομα η πλήρωση της θέση διευθυντή στο πρώην ΙΚΑ Βόλου