Σύνταξη & εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων: Τι παίρνουν όσοι αποχωρήσουν άμεσα