Συντάξεις: «Παράθυρο» και για όσους έχουν λιγότερα από 4.500 ένσημα