Συντάξεις ΝΕΑ : Έως 10.050 ευρώ αναδρομικά – Πληρωμή συντάξεων ΙΚΑ , ΟΑΕΕ , ΝΑΤ , ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ