Συντάξεις: Αυξήσεις με νέους συντελεστές – Ποιοι ευνοούνται