Συντάξεις Αυξήσεις: Έως 252 ευρώ σε 1 εκατ. δικαιούχους