Συνεργασία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού