Συνεχίζονται οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο Τερπνής