Συνεχίζεται η ενίσχυση των αθλητικών υποδομών του Κιλκίς