Συνεχίζει τα γνωστά του κόλπα ο Λύρατζης, που στήριξε με νύχια και με δόντια Δημαρχόπουλο, αλλά το έπαιζε και με Τσέπελη μόνο στα λόγια

Προέλευση