Συνέδριο: Ἐπιστήμη & Κοινωνία στόν πόλεμο τῆς Πανδημίας / 19-20 Σέπτ. Ἀθήνα.