Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου την 15 Φεβρουαρίου 2024, και ώρα 18:00μμ