Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Π.Α.Μ.-Θ.

Προέλευση

Βρέθηκε κι εδώ