Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας