Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας