Σύνδεση των ΚΕΠ με το gov.gr και αυτόματη έκδοση οκτώ πιστοποιητικών