Συνάντηση του Προέδρου Β.Ε.Π. με την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων