Συναγερμός για 60.000 εργαζομένους σε ΔΕΚΟ λόγω των ομαδικών απολύσεων